خدمات من

کلاس خوشنویسی محمد برخان

ارسال اثر برای نقد

شما میتوانید آثار خوشنویسی خود را برای نقد از طریق فرم زیر ارسال بفرمایید.پس از بررسی آثار شما در صفحه نقدبارگزاری خواهدشد. شما می‌توانید آثار خوشنویسی خود را برای نقد و بررسی از طریق فرم زیر برای ما ارسال کنید. اساتید خوشنویسی، پس از بررسی آثار شما، نقد اثر شما را در صفحه نقد خوشنویسی [...]
اطلاعات بیشتر