SERVICES

ارسال اثر برای نقد

شما میتوانید آثار خوشنویسی خود را برای نقد از طریق فرم زیر ارسال بفرمایید.پس از بررسی آثار شما در صفحه نقدبارگزاری خواهدشد. شما می‌توانید آثار خوشنویسی خود را برای نقد و بررسی از طریق فرم زیر برای ما ارسال کنید. اساتید خوشنویسی، پس از بررسی آثار شما، نقد اثر شما را در صفحه نقد خوشنویسی [...]
اطلاعات بیشتر